Psychotherapie Saelens Ine

Ondertitel

                        Brainspotting

Brainspotting is een psychotherapeutische techniek waarbij rechtstreeks gewerkt wordt op de hersenen, in het deel waar traumatische ervaringen opgeslagen worden. Dit oerbrein is verantwoordelijk voor onze reflexmatige reacties (vechten-vluchten-bevriezen). Dit wordt de allocortex genoemd en vormt de basis van onze overlevingsdrang.

Rondom deze allocortex werd bij zoogdieren, dus ook bij de mens, de neocortex gevormd. Dit deel van de hersenen is veel jonger dan ons oerbrein en helpt ons o.a. om traumatische ervaringen als het ware om te vormen tot iets wat we kunnen dragen, het breit een verhaal rond opgedane negatieve ervaringen waardoor deze ons niet overheersen.


Traumatische ervaringen worden opgeslagen op bepaalde plaatsen in de allocortex. Een brainspot is zo'n plaats in de hersenen. David Grand ontdekte dat elke brainspot kan opgespoord worden via de positie van de ogen. De ogen vormen hier als het ware een directe toegang tot de traumatische ervaring.

Eigenlijk doen we dit allen al spontaan. Als een gesprekspartner iets tegen je vertelt valt het op dat de ogen telkens bepaalde punten in de omgeving 'viseren', onder meer om informatie op te halen die op een bepaalde plaats in de hersenen opgeslagen ligt.


Het lichaam probeert voortdurend een toestand van homeostase te bereiken, zowel fysisch als psychisch. Ook dit zelfregulerend vermogen komt voort uit de allocortex die op overleven afgestemd is. Je lichaam weet dus eigenlijk heel goed wat het nodig heeft om zich terug beter te voelen. De combinatie van activatie van bepaalde spots in de allocortex en de sensaties die we op dat moment ervaren in ons lichaam ontmantelt het trauma, de symptomen, de lichamelijke pijn en de verstoorde overtuigingen die uit het trauma voortgekomen zijn.

Meer informatie over Brainspotting: